Pałac zbudowano na przełomie XVII i XVIII w. na miejscu wcześniejszego zamku. Przez wieki był siedziba wielkich rodów szlacheckich. Na sławę tego miejsca wpłynął szczególnie fakt narodzin św. Jacka. Przebudowa w 1715 roku komnaty narodzin świętego, spotęgowała znaczenie Kamienia jako miejsca kultu. Do czasu wybuchu II wojny Światowej zamek przeżywał swą świetność. Działania wojenne wpłynęły na jego częściową dewastację. W ostatnich latach Drugiej Wojny Światowej w zamku został założony Państwowy Dom Dziecka. 22 stycznia 1945 na teren Kamienia Śląskiego wkroczyły wojska radzieckie dokonując znacznych zniszczeń. Najbardziej ucierpiała kaplica św. Jacka, która została splądrowana. Smutną kartą historii zamku był pożar w 1971 roku, który dokończył dzieła zniszczenia. Pozbawiony dachu zamek popadał w ruinę.

Sprawa przyszłości obiektu zaczęła jawić się w nowym świetle po społeczno-politycznych przemianach w 1989 roku. Wtedy to nowe władze wojewódzkie w Opolu wystąpiły z inicjatywą przejęcia zniszczonego kompleksu przez Diecezję Opolska. Intensywne prace remontowe trwały cztery lata.

Obecnie zamek jest miejscem do którego pielgrzymują ludzie z całej polski jak również z zagranicy. Odrestaurowana budowla jest nie tylko miejscem kultu św. Jacka ale również kompleksem rekreacyjno wypoczynkowym jak również Centrum Kultury i Nauki przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W roku jubileuszowym 2000 kaplica św. Jacka została ogłoszona diecezjalnym Sanktuarium Roku Świętego obok Katedry Opolskiej i Sanktuarium na Górze św. Anny.

5x Vitocal 300 Master Slave, Vitosol 200-T