Jest najstarszą wyższą uczelnią w regionie i jedyną na tym terenie państwową uczelnią techniczną. Początek uczelni datuje się na rok 1965, kiedy to powstała Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Dwa lata później, po uzyskaniu prawa prowadzenia studiów dziennych, przekształcona została w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Uzyskanie w roku 1972 przez Wydział Mechaniczny prawa doktoryzowania, pozwoliło na dalsze przekształcenie uczelni w 1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską.

Kształci 10.000 studentów w ramach 16 kierunków i 50 specjalności.

4 x Vitocal 300-G, 10 x Vitocal 160-A Vitocell 100-E, 24 x Vitovolt, 2 x Vitosol 200-T, 2 x Vitosol 200-F.